Boom Linkedin Boom Twitter Boom Facebook Boom Youtube Projecten
portfolio


Een selectie van projecten, opdrachtgevers en referenties:    

  2016-2020 ROC de Leijgraaf in Veghel/Oss:
  Advies en ambtelijke 
ondersteuning ondernemingsraad in al zijn facetten; agenda-overleg, vergaderingen, sparren met voorzitter,
  begeleiden adviestrajecten.


2004-2023 OR-ondersteuning: Diverse projecten advies en ondersteuning in de medezeggenschap, lezingen 'Beweging in het ondernemerschap', 'De OR en zijn PR' , astrologische workshop 'Laat je zon stralen'.


   2018-2019 OR Elver in Nieuw-Wehl:
   Advies en on
dersteuning van DB en OR; begeleiden nieuwe werkwijze (zelfsturende) OR, organiseren verkiezingen.

 

2010-2018 De Lindenberg: Advies en ondersteuning ondernemingsraad en bestuurder over de medezeggenschap in de organisatie, OR-workshop persoonlijk leiderschap, cursus OR-leden, Public Relations, organiseren verkiezingen. 

Over de cursus voor beginnende OR-leden: 'Heldere en open uiteenze
tting, met ruimte voor persoonlijke bijdrage en vragen. Heb er veel van opgestoken en al direct in de praktijk kunnen toepassen.' 7 december 2015, Césarine Hiddink, lid OR De Lindenberg
'Het was een leuke en leerzame cursus voor beginnend OR-lid en gevorderden. De cursusleidster is iemand met passie voor haar vak met een schat aan kennis. Alles wordt duidelijk uitgelegd met praktische tips om mee aan de slag te gaan. Ik heb er erg veel van opgestoken. 9 december 2015, Isa McClain, lid OR De Lindenberg


 2010-2016 Van Neynsel: Advies en ondersteuning  ondernemingsraad Van Neynsel inzake communicatie  met de achterban, Public Relations, verkiezingen en uitvoering audit jaargesprekken.
'Betsie Vermeulen heeft een zeer scherp zicht op zaken die een OR betreffen. Zowel op juridisch, organisatorisch als op PR-gebied kan zij e
en OR goed begeleiden en coachen. Zij kan op aanvraag onderwerpen op een heldere manier verwoorden en in een duidelijke lay-out neerzetten. In alles wat ze doet verliest ze de mens niet uit het oog.'
3 april 2016, Angela van den Tillaart, OR-lid en voorzitter PR-commissie Van Neynsel

'Betsie verzorgt de training voor de OR op maat, heel specifek voor de PR- en verkiezingscommissie. Ze is accuraat en wat voor ons heel belangrijk was: ze zorgt dat elk individueel OR-lid 'meekomt'. Heel fijn om met haar samen te werken!'
11 december 2015, Hannie Megens, Inkoper Van Neynsel, voormalig voorzitter OR, huidig 2e secretaris

                             
             
                       

2013-2015 St Martinusschool: Ambtelijke, professionele ondersteuning van het schoolbestuur.
2012-2022 OR-secretariaat: Diverse projecten inzake advies en ondersteuning bestuurders en ondernemingsraden.
2004-2023 Particulieren: workshops, consulten astrologie en sjamanisme gericht op loopbaan, talenten en kwaliteiten. Voorleesverhalen voor kinderen tot zes jaar.