Boom Linkedin Boom Twitter Boom Facebook Boom Youtube Medezeggenschap
Boom biedt advies & ondersteuning


Ambtelijk secretariaat
Opzetten, verzorgen en coördineren van het secretariaat; ambtelijk, beleidsvoorbereidend, coachend en adviserend. Met ruime ervaring in reorganisaties en fusies.

Verkiezingen
Het begeleiden van het gehele verkiezingstraject; van de werving van kandidaten, het uitschrijven van de verkiezingen tot het bekend maken van de uitslag in de organisatie.

Public Relations
Verzorgen van de communicatie naar de achterban; sociale media, flyers, (digitaal) jaarverslag, organiseren van achterbanbijeenkomsten, geven van voorlichting, presentaties.

Brainstormsessies
Begeleiden van creatieve bijeenkomsten voor menings- en besluitvorming.

Coaching, intervisie
Praktische coaching en begeleiding van voorzitter, dagelijks bestuur, OR en ambtelijk secretaris.
Begeleiding van teamdagen voor evaluatie van de onderlinge samenwerking en de opstelling van nieuwe (jaar)plannen.

Presentatie, scholing
Verzorgen van een presentatie 'medezeggenschap' aan potentiële OR-leden, geven van een beginnerscursus aan startende OR-leden over werkwijze en de Wet op de OndernemingsRaden (WOR).

Voorzitterschap
Het technisch leiden van een vergadering zodat de  deelnemers puur voor de inhoud kunnen gaan.