Boom Linkedin Boom Twitter Boom Facebook Boom Youtube Medezeggenschap
Boom biedt advies & ondersteuning


Mijn blik op medezeggenschap
Betsie Vermeulen: 'Medezeggenschap vind ik een groot goed. Het is een recht en een geluk om dat in Nederland te hebben. Als medewerker kun je meedenken met beleidszaken en de groei van de organisatie waarin je werkt, tegelijkertijd ontwikkel je zelf mee. De OR kan voor de bestuurder een extra adviseur zijn. Na mijn jarenlange ervaring vind ik de beste situatie die wanneer de OR en de bestuurder in transparantie samen opwerken. Met ieders eigen rol, kritisch en bereid tot samenwerken. Met als doel: betrokken personeel dat met plezier in een gezonde organisatie werkt. Hieraan wil ik mijn steentje bijdragen. Door een OR zo te adviseren en te begeleiden zodat deze zich professioneel met de inhoud kan bezig kan houden.'                                              

Hieronder tref je mijn aanbod aan:

Advisering
Het adviseren bij de dagelijkse dilemma's en pittiger zaken zoals reorganisaties en fusies.

Brainstormsessies
Begeleiden van creatieve bijeenkomsten voor menings- en besluitvorming over uiteenlopende thema's.

Coaching, intervisie
Praktische coaching en begeleiding van voorzitter, dagelijks bestuur, OR en ambtelijk secretaris. Sparren over alle actuele dilemma's.
Begeleiding van teamdagen voor evaluatie van de onderlinge samenwerking en de opstelling van nieuwe (jaar)plannen.

Presentatie, scholing
Verzorgen van een presentatie 'medezeggenschap' aan potentiële OR-leden, geven van een beginnerscursus aan startende OR-leden over werkwijze en de Wet op de OndernemingsRaden (WOR).

Public Relations
Verzorgen van de communicatie naar de achterban; sociale media, flyers, (digitaal) jaarverslag, organiseren van achterbanbijeenkomsten, verzorgen van voorlichting, presentaties.


Dit is mijn actuele cv.
Publicatie: 
- De cirkel van advies&ondersteuning (zomer 2020)

 

Foto: ©Sjaak Vullings